Legacy data doorzoekbaar maken uit uw uitgefaseerde DM of postregistratie systeem?

Next2Know heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gericht op het duurzaam beschikbaar maken van informatie uit uitgefaseerde of uit te faseren legacy systemen.

Met name de overgang richting Zaakgericht werken en het herinrichten van “het nieuwe zaaksysteem” zorgde ervoor dat het bewustzijn bij veel organisaties over de informatie maar vooral het niet online beschikbaar hebben hiervan toenam. Het eenvoudigerwijs uitfaseren van systeem X ten faveure van systeem Y levert altijd veel restinformatie op waar een bestemming voor moet worden gevonden. Veelal wordt hiervoor een nodeloos duur onderhoudscontract in de lucht gehouden waardoor de gewenste budgetvoordelen veelal niet gerealiseerd worden.

Een inventarisatie langs diverse organisaties heeft aangetoond dat deze “grijze” informatie wel degelijk van belang is en dat men uit hoofde van wet-en -regelgeving hier wel degelijk aandacht aan moet besteden.

Later meer…